Tradičná plavba po Vltave 2014


Riaditeľ agentúry dostal opäť pozvanie na “tradičnú plavbu po Vltave”, ktoré s radosťou prijal a plavby sa osobne zúčastnil.


FOTOGALÉRIA