Tradičná plavba po Vltave 2013


Riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o., generál poručík ICOCRIM JUDr. Jozef Zaťko sa zúčastnil na tradičnej plavbe po Vltave. Medzinárodná akcia sa teší záujmu osobností spoločenského života už niekoľko rokov. Záštitu nad podujatím prevzali predseda vlády Českej republiky Jiří Rusnok a predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico.

„Tradičná plavba po Vltave patrí medzi podujatia, na ktorých sa zúčastňujeme pravidelne, už tri roky. Spája príjemnú plavbu, diskusiu s osobnosťami zo Slovenska, Českej republiky, ale aj iných štátov. No a samozrejme, nezabúdame ani na významné udalosti z minulosti.“ Uviedol generál poručík ICOCRIM JUDr. Jozef Zaťko, riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o.. Počas návštevy Prahy absolvoval stretnutia s doc. Dr. Ing. Václavom Liškom, vedúcim Katedry spoločenských vied Stavebnej fakulty Českého vysokého učení technického v Prahe a s doc. Dr. Štefanom Danicsom Ph.D., a doc. JUDr. Vladimírom Zoubekom, CSc. vedúcm katedry verejnoprávnych disciplín z Policajnej akadémie ČR v Prahe. Diskutovali o akciách, ktoré pripravuje Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o.

Tohtoročná plavba po Vltave sa niesla v znamení 69.výročia SNP, 68.výročia ukončenia II. svetovej vojny, v rámci ČESKO-SLOVENSKÝCH a SLOVENSKÝCH DNÍ v ČR. Salónna motorová loď EURÓPÉ River party vyplávala z prístaviska na Františku a významných pasažierov odviezla do prístaviska Výtoň. O výbornú náladu počas plavby sa postaral bohatý kultúrny program aj kulinárske špeciality.

Organizačne sa pod podujatie podpísali Slovensko-česká spoločnosť, Česko-slovenská spoločnosť, ART OF WORD s.r.o., Český zväz bojovníkov za slobodu, Československá obec legionárska, Historická skupina priamych účastníkov SNP, Slovenský inštitút v Prahe, Dokumentačné a múzejné stredisko slovenskej menšiny v ČR, Klub slovenskej kultúry, Ruská tradícia, Ukrajinská iniciatíva, Spoločnosť Ukrajincov a priaznivcov Ukrajiny, Bulharský kultúrny klub- Praha, SZ Limbora, Detvan.

Miriam Michaela Štefková, hovorkyňa


FOTOGALÉRIA