EEDA n.o. ako garant konferencie v Odesse


EEDA n.o. sa v zastúpení riaditeľa JUDr. Jozefa Zaťka zúčastnila a bola jedným z garantov medzinárodnej vedeckej konferencie v ODESSE dňa 12. – 14. júna 2013.