Medzinárodná vedecká konferencia v Hložanoch – Srbsko


Nekaždodenná udalosť sa v dňoch 11. až 13. októbra diala v Hložanoch. Do tejto osady, presnejšie do turistickej Oázy MB, pricestovali odborníci a predstavitelia viacerých vysokých škôl zo Slovenska, Česka a Poľska, aby účinkovali na vedeckej konferencii, ktorú v Srbsku zorganizovala Východoeurópska agentúra pre rozvoj – Eastern European Development Agency (EEDA) z Podhájskej v Slovenskej republike.

Konferenciu Bezpečnostná a protikorupčná politika v Európskej únii otvoril riaditeľ agentúry EEDA generál major JUDr. Jozef Zaťko. Pripomenul, že cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bude postihnúť problémy korupcie z čo najširších súvislostí, a to najmä z ekonomických a právnych. Ide o druhú časť konferencie. Prvú časť organizovali v júni na Slovensku a z nej už vyšiel aj zborník prác. Prítomným sa prihovorili aj predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok, ktorý zaznával, že v lokálnej samospráve vie o korupcii a že sa predsa treba informovať a vzájomne učiť, ako účinne zastať do cesty tomuto neduhu v spoločnosti. Prihovárali sa aj vedúca Srbského rozvojového združenia Daniela Feketeová, úradujúci riaditeľ obecnej Turistickej organizácie Dario Adamović, JUDr. Stanislav Krížovský z Košíc a riaditeľ Gymnázia J. Kollára Paľo Belička pozval účinkujúcich, aby sa na vlastné oči prišli presvedčiť o podmienkach práce na petrovskom gymnáziu.

Príspevky prednesené v rámci konferencie boli zamerané predovšetkým na okruhy problémov týkajúce sa historických súvislostí dnešnej právnej úpravy trestného postihu korupcie v EÚ, ako i súčasnej právnej úprave trestného postihu v jednotlivých štátoch (problémy z právnej praxe). Jednotlivé príspevky boli zamerané aj na príčiny korupcie, problémy pri stíhaní korupčného jednania, ekonomické a sociálne aspekty korupcie, vízie znižovania korupcie vo verejnej správe a tiež sa hovorilo aj o vzájomnej výmene vedeckých a praktických poznatkov z oblasti boja proti korupcii.

Referentov bolo priveľa, aby sme ich všetkých vymenovali. Predsa spomeňme to, čo nám prezradili organizátori – že napriek tomu, že svoje cenné príspevky na konferenciu prišli prezentovať zahraniční referenti z oblasti právnickej, verejnej správy a policajnej, pozvánky boli rozoslané na desiatky adries profesorov a fakúlt v našej krajine, nenašiel sa ani jeden odborník, ktorý by si trúfal zmapovať oblasť bezpečnosti a korupcie v Srbsku. A predsa vieme, že mnohí úradní zahraniční emisári, ktorí prichádzajú do našej krajiny, korupciu siahajúcu až po najvyššiu štátnu úroveň považujú ako závažnú prekážku splnenia požiadaviek vstupu do Európskej únie.

Po ukončení konferencie hostia zo Slovenka, Česka a Poľska príjemné chvíle strávili pri prehliadke Obce Báčsky Petrovec a okolia, navštívili termálne kúpalisko akvapark Petroland, stretli sa s predstaviteľmi obce, s občanmi, občianskymi združeniami, podnikateľmi a nie naposledy si pozreli vystúpenie umelcov zo Slovenska Martina Jakubca a Boženy Verešovej, ktoré EEDA ako darček darovala občanom ku Dňu oslobodenia Obce Báčsky Petrovec.


ZDROJ