Martin Jakubec a Božanka pre zahraničných Slovákov v Srbsku


Gala večer pre Slovákov a krajanov usporiadala agentúra EEDA ktorá pozvala populárnych umelcov Martina Jakubca a Božanku. Zahraniční Slováci spomínajú na Slovensko – Srbský večer, ktorý bol vyvrcholením Osláv Oslobodenia Bačskeho Petrovca.