Náš zahraničný partner o seminári Víno a človek


Rektor PWSH „Pomerania” dr Janusz Gierszewski, Prorektor dr hab. Dominik Kubicki, prof. PWSH i dr Cezary Tatarczuk na zaproszenie Rady Republiki Słowackiej oraz Akademii Policji w Bratysławie uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: „Prevencia kriminality výzva spoločnosti“

Celem konferencji było stworzenie przestrzeni dla wymiany wiedzy specjalistycznej i naukowej oraz doświadczeń i informacji w dziedzinie zapobiegania przestępczości. Udział w Konferencji związany był również z aplikowanym przez PWSH „Pomerania” kierunkiem studiów „Bezpieczeństwo wewnętrzne” i nawiązaniem stałej współpracy z Akademią Policji w Bratysławie. Podczas konferencji Rektor PWSH „Pomerania” dr Janusz Gierszewski wraz z dr Cezarym Tatarczukiem wygłosili wspólnie referat nt.: Rola prewencji kryminalnej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego w Polsce na przykładzie Rządowego Programu „Razem bezpieczniej”. Kolejnym punktem był udział w Międzynarodowym seminarium „V?no a človek“, gdzie dr hab. Dominik Kubicki, prof. PWSH wygłośił referat nt.:”Kulturowy wpływ wina w kręgu cywilizacyjnym zachodu” .


ZDROJ