Konferencia Národnej akadémie Národnej gardy Ukrajiny


Konferencie Národnej akadémie Národnej gardy Ukrajiny – Academia Nac Hvardii 20.05.2021.


FOTOGALÉRIA