Aktuálne problémy s kontinuálnym vzdelávaním v informačnej spoločnosti


Riaditeľ agentúry sa zúčastnil medzinárodnej konferencie pod názvom “Aktuálne problémy s kontinuálnym vzdelávaním v informačnej spoločnosti”, ktorá sa konala dňa 29. –  30. mája 2020 v Kyjeve.


NA STIAHNUTIE