Vystúpenie Jozefa Zaťka na konferencii VŠBM Košice


V dňoch 14. – 15. novembra 2019 sa uskutočnil už v poradí trinásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Bezpečné Slovensko a Európska únia“.

Konferencia bola spojením významných vedecko-výskumných pracovníkov, pedagógov a odborníkov zastupujúcich vysoké školy či rôzne spoločnosti, ako aj zástupcov zložiek Integrovaného záchranného systému a to nie len zo Slovenska. O účasť na konferencii tradične prejavili záujem odborníci z Českej republiky, Poľska aj Ukrajiny. Aj tento rok sa všetci účastníci zišli za účelom výmeny riešení a nápadov, definovania výskumných priorít v oblasti bezpečnostných vied. V rámci prednášok vystúpil aj riaditeľ EEDA, Jozef Zaťko.