60. rokov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre


1. októbra 2019 oslávila FEM SPU v Nitre 60. výročie založenia. Medzi 480 registrovaných hostí zo 16 krajín, 30 partnerských fakúlt a univerzít a 27 obchodných partnerov patrila aj Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o.


PRÍLOHY

Fotogaléria - Slávnostné zhromaždenie v aule SPU

Prezrieť

Fotogaléria - Spoločenský a kultúrny program v PKO

Prezrieť

FOTOGALÉRIA