Moderné technológie sociálnej práce v rôznych oblastiach života

V Bratislave sa v pondelok dňa  15. apríla 2019 v priestoroch hotela Vienna House Easy  konalo jedinečné a neopakovateľné stretnutie Ukrajinských a Slovenských odborníkov  v rámci medzinárodnej konferencie s názvom  „Moderné technológie sociálnej práce v rôznych oblastiach života.

Konferencia, ktorú organizovali  spoločenská organizácia Otvorený svet mládeže z Kyjeva pod vedením Ulyany Kotlyarovej a za Slovensko Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania  EIDV a Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. – EEDA Podhájska pod vedením Dr.h.c. mult. JUDr. Jozef Zaťka  pod záštitou  Ministerstva sociálnej politiky Ukrajiny zúčastnilo 150 delegátov z Ukrajiny, čo   takýto počet delegátov na konferencii v SR ešte nebol.

Konferencia sa niesla v duchu vzájomných poznatkov a výmeny skúsenosti na oboch stranách. Konferenciu  otvoril a hosti privítal Dr.h.c. mult. JUDr Jozef Zaťko, Honor.prof. mult.  V rámci konferencie vystúpili viacerí delegáti z Ukrajiny, ktorí prezentovali starostlivosť o opustené deti v Ukrajine a inú problematiku z oblasti sociálnej práce.

Konferencie sa zúčastnili delegáti z Ministerstvá sociálnej politiky Ukrajiny, pod vedením Oleksandra  Verbickeho, riaditeľka základnej školy v Nových Zámkoch  Mgr. Iveta Rajčániová a zástupcovia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave prof. Ing. Ladislav Bučko, PhD.,  Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD., JUDr. Michal Kunošík, CS.c, a doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD.

Prezentované príspevky podnietili poslucháčov k plodnej diskusii a návrhov opatrení v rámci praxe. Počas vystúpení prednášajúcich sa auditóriom  niesli silné emócie poslucháčov. Neskrývajúc slzy v očiach s vďačnosťou pristupovali k prednášajúcim a ďakovali im za ich prácu a podporu.