Medzinárodné vzťahy Ukrajiny a Slovenska v kontexte európskej integrácie


V období od 5. 2. 2018 do 12. 2. 2018, sa na Urajine uskutočnilo zasadnutie za okrúhlym stolom na tému “Medzinárodné vzťahy spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom v kontexte európskej integrácie”. Zasadnutia sa zúčastnila aj delegácia zo Slovenska. O celom zasadnutí informuje portál vysokej školy, ktorá bola hlavným organizátorom.


ZDROJ