Návšteva VŠBM v Košiciach


Riaditeľ agentúry navštívil VŠBM v Košiciach.


FOTOGALÉRIA