Ukrajinské noviny Bezplatná právna pomoc písali o J. Zaťkovi


Noviny organizácie Bezplatná právna pomoc v Červenograde (Ukrajina) písali o Dr.h.c. mult. JUDr. Jozefovi Zaťkovi, Honor. Prof. mult.


NA STIAHNUTIE