Pocta profesorovi Viktorovi Poradovi


Zástupcovia Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. si uctili výnimočnú osobnosť slovenského, ale aj európskeho rozmeru. Zúčastnili sa na podujatí „Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality – pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., Dr. H.c.mult. k 70. narodeninám.“ Celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou na svojej pôde zorganizovala Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Veľmi radi sme prijali pozvanie na konferenciu Paneurópskej vysokej školy, o to viac, že išlo o poctu Viktorovi Poradovi. Profesor Porada je veľký človek a nesmierne si ho vážim, je členom akademickej rady Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o., je našim dlhoročným spolupracovníkom“ uviedol generál poručík ICOCRIM JUDr. Jozef Zaťko, riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o.

Konferencia sa konala v Bratislave, v priestoroch Paneurópskej vysokej školy. Trestné právo, kriminalistika a kriminológia, bezpečnostné vedy, či forenzné disciplíny. To sú témy, o ktorých diskutovali desiatky účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Ukrajiny.
Viktor Porada, ktorý sa v týchto dňoch dožíva významného životného jubilea, 70.narodenín, je stále mimoriadne aktívny. Je rektorom vysokej školy v Karlových Varoch v Českej republike a vedúcim Katedry trestného práva, kriminalistiky a forenzných disciplín.