Delegácia zo Slovenska v priamom prenose RTV 2, Srbsko


Dňa 15. 2. 2013 delegácia zo Slovenska JUDr. Jozef Zaťko, Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., a Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. prijali pozvanie do priameho prenosu vysielania Rádio Televízia Vojvodina 2, kde divákom, krajanom z Vojvodiny predstavili možnosť štúdia na Slovensku na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica.