Víno vo vzťahu k človeku


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n. o. (EEDA n. o.) pokračuje v nasadenom tvorivom tempe a v dňoch 22.– 23.4.2010 usporiadala medzinárodný vedecký seminár s názvom Víno a človek, ktorý sa konal v Búči, neďaleko Komárna, za účasti odborníkov Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Srbska, Litvy a starostov a podnikateľov z obcí južného Slovenska.

Odborným garantom medzinárodného vedeckého seminára bol prof., Ing., Jozef Bulla, DrSc., zo SPU Nitra a prof. Valentinas NAVICKAS z Univerzity of Technology, Kaunas, Litva.
V prednáškovej časti vystúpili renomovaní znalci vína, ktorí „Víno vo vzťahu k človeku“ prezentovali aj ako historický, sociálno-kultúrny, právny, náboženský a liturgický fenomén.
MUDr. Peter Chlebo, PhD., informoval o účinkoch umiernenej konzumácie vína na ľudský organizmus.
Vášnivý vinár, majiteľ vinárstva Vintop, Ing. Ján Karkó, prezentoval pestovateľské a spracovateľské trendy výroby hrozna a vína v hurbanovskom vinohradníckom rajóne a zabezpečil ochutnávku vín vo svojom vinárstve.

Rád rytierov vín Svätého Urbana predstavila Ing. Alžbeta Jágerská, ktorá okrem iného povedala: „Na juhu Slovenska, v hurbanovskom vinohradníckom rajóne, malo pestovanie hrozna a dorábanie vína vždy veľkú tradíciu. Výnimočné klimatické podmienky a geologické danosti regiónu garantujú kvalitnú surovinu. Máme tu tiež veľa dobrých odborníkov, vinárov. Práve preto sme chceli spojiť poznatky akademickej obce s praxou. Víno je cennou súčasťou gastronómie a naším cieľom je, aby slovenské výrobky dominovali na domácom trhu a aby víno na našich stoloch zaujalo miesto, ktoré mu patrí“.

Medzinárodný vedecký seminár v Búči prispel aj k tomu, že delegáti z Poľska, na čele s rektorom Univerzity z Chojnice dr. Januszom Gierszewskim, prejavili veľký záujem o slovenské vína a v Poľsku plánujú organizovať podobný medzinárodný seminár, kde by ich propagovali.


NA STIAHNUTIE