Zdenka Kramplová v okrese Nové Zámky


Počas veľkonočných sviatkov navštívila Zdenka Kramplová, poslankyňa NR SR a podpredsedníčka strany AZEN okres Nové Zámky a Levice. Počas pracovného výjazdu sa zaujímala najmä o situáciu v oblasti zamestnanosti, služby poskytované v oblasti zdravotníctva, školstva a cestovného ruchu.

Pri tejto príležitosti zavítala spolu s MUDr. Vladimírom Karvajom, vedúcim oddelenia podpory zdravia ÚVZ a JUDr. Jozefom Zaťkom, riaditeľom Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. aj do obcí, kde žijú Rómovia. Pri stretnutiach s nimi priamo v ich obydliach sa presvedčila o podmienkach, v ktorých žijú. Kandidáti na poslancov NR SR za stranu AZEN tak využili túto príležitosť, aby priamo na mieste zmapovali názory Rómov na riešenie ich najpálčivejších problémov, keďže súčasťou politického programu stany AZEN je venovať pozornosť v sociálnej politike aj rómskej populácii. Zanedbanie tejto povinnosti štátu v budúcnosti môže mať totiž negatívny dopad nielen na rómskych občanov, ale aj na všetkých občanov Slovenska.

Preto strana AZEN okrem iného podporuje aj iniciatívu Európskej únie na vytvorenie Stredoeurópskej rómskej stratégie s cieľom začlenenia Rómov do spoločnosti v rámci všetkých štátov Európskej únie. Pri tejto príležitosti sa Kramplová oboznámila aj s mikroregiónom Termál v okrese Nové Zámky, prezrela si obec Podhájsku, ktorú hojne navštevujú a vyhľadávajú najmä rekreanti z Česka a zaujímala sa aj o stavbu nového wellness centra, ktoré by malo byť otvorené pre návštevníkov na jar roku 2011. Zastavila sa aj v Šuranoch a navštívila a kaplnku blahoslovenej prvej Slovenky rehoľnej sestry Zdenky, ktorá stojí vo farskom dvore v Dolnom Ohaji a bola posvätená 19. septembra 2003.


Fotogaléria