Východoeurópska agentúra pre rozvoj o “VÍNE A ČLOVEKU”


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. (EEDA) pokračuje v nasadenom tvorivom tempe a v dňoch 22. – 23. 4. 2010 usporiadala medzinárodný vedecký seminár s názvom „VÍNO A ČLOVEK“ ktorý sa konal v BÚČI, neďaleko Komárna, za účasti odborníkov Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Srbska, Litvy, starostov a podnikateľov z obcí južného Slovenska.

Odborným garantom medzinárodného vedeckého seminára bol dekan Prof. Ing. Jozef BULLA, DrSc. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Prof. Valentinas NAVICKAS z Univerzity of Technology, Kaunas Litva.

Téma seminára bola odborná a vysoko aktuálna, nakoľko veľa ľudí tohto regiónu sa venuje pestovaniu hrozna a vinárstvu. Zaraďujú sa medzi malých a stredných podnikateľov a vytvárajú nemalé množstvo pracovných miest. Táto skupina podnikateľov na Slovensku je menej podporovaná štátom ako poľnohospodári a nie sú pre nich vytvorené optimálne podmienky rastu a konkurencie schopnosti.

Víno vo vzťahu k človeku na seminári bolo rozobrané aj ako historický, sociálno-kultúrny, právny, náboženský, liturgický fenomén, a tiež ako symbolika v tvorení kultúry v kruhu západnej civilizácie. Jednoducho, kultúra vína v univerzálnom zmysle. V praktickej rovine boli prezentované a vysvetlené účinky umiernenej konzumácie vína na ľudský organizmus (MUDr. Peter CHLEBO, PhD.).

Vášnivý vinár, majiteľ vinárstva Vintop, pán Ing. Ján KARKÓ prezentoval pestovateľské a spracovateľské trendy výroby hrozna a vína v hurbanovskom vinohradníckom rajóne a zabezpečil ochutnávku vín vo svojom vinárstve. Rád rytierov vín Svätého Urbana predstavila Ing. Alžbeta JÁGERSKÁ, ktorá pre noviny dodala: „Na juhu Slovenska v hurbanovskom vinohradníckom rajóne pestovanie hrozna a dorábanie vína malo vždy veľkú tradíciu. Výnimočné klimatické podmienky a geologické danosti regiónu garantujú kvalitnú surovinu. Máme tu tiež veľa dobrých odborníkov, vinárov. Práve preto sme chceli spojiť poznatky akademickej obce s praxou. Víno je cennou súčasťou gastronómie a naším cieľom bolo, aby slovenské výrobky dominovali na domácom trhu a víno na našich stoloch zaujalo miesto, ktoré mu patrí.“

Seminára sa aktívne zúčastnili aj čelní predstavitelia politickej strany AZEN a to zakladateľ a 1. podpredseda strany Dr. Marián OSTATNÍK, CSc. a nitriansky krajský predseda strany AZEN MUDr. Vladimír KARVAJ a zároveň primár oddelenia podpory zdravia RÚVZ Nové Zámky, ktorý delegátom tlmočil v jazykoch zúčastnených krajín.

Podpredseda strany AZEN vo svojom vystúpení v úvode kondoloval úprimnú sústrasť predstaviteľom poľských univerzít za stratu poľskej elity pri leteckom nešťastí v Katyni. Jeho úprimné kondolenčné slová dojali poľských predstaviteľov akademickej pôdy až k slzám. Jeho slová boli tiež umocnené slovami z Biblie evanjelickým farárom Mgr. Thlic. Miroslavom Hargašom.

Milým prekvapením bolo neoficiálne stretnutie 1. podpredsedu strany AZEN s Ing. Zsoltom SIMONOM, zakladajúcim členom a 1. podpredsedom politickej strany MOST – HÍD na tomto seminári. (foto) Účastníci prijali návštevu popredných politikov oboch politických strán na tomto vínnom medzinárodnom seminári s uznaním.

Medzinárodný vedecký seminár v Búči prispel aj k tomu, že delegáti z Poľska na čele rektorom Univerzity z Chojnice dr. Januszom Gierszewskim prejavili veľký záujem o slovenské vína a v Poľsku plánujú organizovať podobný medzinárodný seminár, kde dostali pozvanie aj predstavitelia Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. a tým možnosť predstaviť a propagovať slovenské vína na poľskom trhu.

V závere sa účastníci dohodli na budúcom seminári v roku 2011.