Konferencie


Pocta profesorovi Viktorovi Poradovi

Pocta profesorovi Viktorovi Poradovi

Zástupcovia Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. si uctili výnimočnú osobnosť slovenského, ale aj európskeho rozmeru. Zúčastnili sa na podujatí „Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte...


Čítaj viac