Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
85 rokov divadla v Dolnom Ohaji 2014

Pri príležitosti 85-teho výročia divadla v Dolnom Ohaji, Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. finančne podporila slávnosť na túto počesť, ktorá sa konala dňa 2. marca 2014.