Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Glenn Miller - Košice 2012

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n. o. v spolupráci s partnerom z Českej republiky, zabezpečila vystúpenie speváka Glenna Millera, ktorý vystúpil v Košiciach 23. januára 2012 o 19:30 v Jumbo centre.

Pre priateľov, spolupracovníkov a fanúšikov našej agentúry sme poskytli viac ako 50 vstupeniek GRATIS na toto predstavenie.

Ďakujeme hlavnému organizátorovi za spoluprácu.