Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Futbalový turnaj o pohár - Dolný Ohaj - 26. jún 2010

Futbalového turnaja sa zúčastnilo celkovo 9. mužstiev. mužstvá sa umiestnili nasledovne:

Prvé miesto: AC Team
Druhé miesto: FC WC Team
Tretie miesto: Pivári Team

Ďalšie miesta:
4. Vikont Team
5. Dede Team
6. Šulák Team
7. DJ Kájo Team
8. EEDA Team
9. Geríb Team