Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Pre duchovné vedenie a pastoráciu

Reverendo Don Sebastiano Kosut
(Roma, ITA)


Pamätný list od agentúry k 70. jubileu
Duchovné slovo
Rozhovor - Vatikánsky rozhlasPaedDr. Mgr. Martin Mojžiš
rímsko-katolícky kňaz
(Slovenská republika)

sprievodca pre Izrael

Viac TU >>
Mons. Eduard Kojnok
emeritný rožňavský biskup
(Slovenská republika)

Účastník nášho medzinárodného vedeckého seminára "Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ľudského potenciálu".
Páter Šebastian Labo
rímsko-katolícky kňaz, spisovateľ
(Trnava, Slovenská republika)

Autor 14 kníh o Jánovi Pavlovi Veľkom a 3 kníh o Benediktovi XVI. Trnavská Arcidiecéza píše ...Mgr. Samuel Vrbovský
evanjelický biskup
(Nový Sad, Srbsko)


Mgr. Jozef Spišák, CSILic.
(Slovenská republika)
www.rkcsmolnickahuta.sk

Účastník nášho medzinárodného vedeckého seminára "Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ľudského potenciálu".
Mgr. Miroslav Hargaš, ThLic.
Dunajsko-nitriansky seniorát (Komárno, Slovenská republika)
Riaditeľ Domu Matice slovenskej v Komárne a predseda KES

Účastník nášho medzinárodného vedeckého seminára "Víno a človek".
Prof. Dr. Hab. Dominik Kubicki
Kňaz (Poľská republika)

Účastník nášho medzinárodného vedeckého seminára "Víno a človek".

Mgr. Peter Horňák
Kňaz (Cestice, Slovenská republika)
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Cestice