Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Reakcie na našu činnosť
O nás   |   Viac o našej agentúre


Radoslav Ivancik 19.4. 2011

Dobrý deň pán riaditeľ,
Ako študent doktorandského štúdia som objavil na internete Váš zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie "Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete". V tejto súvislosti by som Vám chcel vyjadriť svoje poďakovanie za veľmi kvalitný štúdijný materiál, ktorý jednotlivé príspevky v danej oblasti predstavujú a zároveň oceniť vysoko kvalitné spracovanie zborníka nielen po obsahovej, ale i štylistickej a grafickej stránke.

Prajem Vám veľa úspechov v ďalšej činnosti a zároveň si Vás dovoľujem požiadať o elektronické zaslanie pozvánky na prípadnú ďalšiu konferenciu, ktorú budete v budúcnosti organizovať.

S pozdravom, Ing. Radoslav Ivančík