Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Generál poručík ICOCRIM Dr.h.c. mult. JUDr. Jozef Zaťko, Honor.Prof. mult. - Životopis
Riaditeľ agentúry


ENGLISH CV | UKRAINE CV | EUROPASS CV

Titul: Generál poručík ICOCRIM Dr.h.c. mult. Honor.Prof. mult.
Meno: Jozef
Priezvisko: Zaťko
Narodený: 8.11.1961, Čičmany
Národnosť: Slovenská
Bydlisko: Dolný Ohaj
Kraj: Nitra
Email: jozef.zatko@eeda.sk
Web: www.eeda.sk


VZDELANIE
 • 1977 – 1980 Odborné učilište Banské stavby Prievidza – automechanik
 • 1981 - 1982 Pohotovostný útvar VB Pezinok MV SR – frekventant Stredné maturitné vzdelanie
      a práporčícka škola
 • 1987 – 1990 Vysoká škola ZNB, Fakulta vyšetrovania VB
 • 1990 – 1993 Univerzita Komenského, Právnická fakulta Právnické vzdelanie II. stupňa
 • 1999 rigorózna skúška v študijnom odbore právo obchodné a medzinárodné právo doktor práv
      ( JUDr. )

 • ĎALŠIE VZDELANIE
 • absolvovanie viacero kurzov v oblasti možnosti výkonu práce v bezpečnostných zložkách
      ( certifikáty SR a USA - FBI, CIA )

 • PREHĽAD PRAXE
 • 1980 - 1981 Banské stavby n.p. Prievidza - automechanik
 • 1981 - 1998 štátny zamestnanec
 • 1998 - 1999 Aurispol s.r.o. konateľ
 • 1999 - 2008 štátny zamestnanec
 • 2009 - Východoeurópska agentúra pre rozvoj n. o. – riaditeľ agentúry
 • 2012 - International Committee on struggle against the Organized crime, Terrorism and
      Corruption - Paris.
 • 2012 - President International Committee on struggle against the Organized crime, Terrorism
      and Corruption - Slovak Bureau.
 • 2012 - HONORARY VISITING PROFESSOR - School of Higher Education in Public and
      Individual Security "Apeiron" in Cracow
 • 2012 - Predseda správnej rady Srbské rozvojové združenie - Báčsky Petrovec
 • 2013 - Udelenie titulu Honourable Professor - Academy of Safety and Bases of Health,
      Kyjev, Urajina
 • 2013 - Riaditeľ pobočky pre Slovensko Fondu Jaroslava Múdreho so sídlom v Ukrajine Kyjev
 • 2013 - Riaditeľ pobočky pre Slovensko : INTERNATIONAL ANTICRIMINAL AND
      ANTITERRORIST COMMITTEE WAAF - MAAK
 • 2013 - Prezident Európskeho inštitútu ďalšieho vzdelávania
 • 2013 - HONORARY PROESSOR a Doctor Honoris CAUSA - Lvov University of Business
      and Law, Ukraine
 • 2015 - Generálny konzul Kozáctva na Slovensku
 • 2015 - Člen generálneho štábu Kozáctva Ukrajiny - Kyjev
 • 2015 - Akademik medzinárodneh Akadémie Kozáctva Ukrajiny
 • 2015 - Generál plukovník Kozáctva Ukrajiny

 • JAZYKOVÉ ZNALOSTI
 • ruský jazyk – pasívne
 • nemecký jazyk - pasívne
 • ukrajinský jazyk - pasívne

 • SOCIÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE
 • tímová práca
 • riadiaca práca
 • organizačná práca
 • vedenie ľudí
 • komunikačné zručnosti


 • CERTIFIKÁTY