Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Kontakty
Skontaktujte sa s nami


Adresa

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o.
Eastern european development agency n.o.
EEDA n.o.
Za humnami 508 / 28
941 48 Podhájska
S L O V E N S K O

Telefonický kontakt

+421 905 450 765
+421 903 383 333

E-mail / web

eeda@eeda.sk
www.eeda.sk

Štatutárny orgán

Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko, Honor.Prof. mult.
riaditeľ agentúry
E-mail
jozef.zatko@eeda.sk

Bankové spojenie

Slovenská republika
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 4009031389 / 7500
IBAN: SK16 7500 0000 0040 0903 1389
SWIFT: CEKOSKBX

IČO / DIČ

IČO: 42053048
DIČ: 2022899109

Rozhodnutie obvodného úradu Nitra

     Rozhodnutie.pdf   zo dňa 19. 10. 2009

Napíšte nám Váše názory a požiadavky

Vaše postrehy, nápady, reakcie na Východoeurópsku agentúru pre rozvoj n. o. môžete vyjadriť prostredníctvom pripraveného formulára.

Váše meno:
Váš e-mail:
 
Správa pre:
Predmet:
Text:
 
  Napíšte správny výsledok: 10 x 10 =