Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Publikácie - ostatné
Publikácie   |   Publikácie vydané agentúrou


Publikácie, ktoré vydali spolupracovníci Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n. o..

Publikácií v archíve: 22

Názov neuvedený
Ukrajina 2016- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Teória manažmentu
Bački Petrovac 2016   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Pravo Ekonomija Menadžment I.
Bački Petrovac 2016   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 13,-€

- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Security Dimensions
Assoc. Prof. Juliusz Piwowarski, PhD., 2015 - Čítať

 Imigranti v európskej únii
PhDr. Hermína Mareková, PhD. 2015 - Čítať

  Cena: 8,-€
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)


Determinanty dlhovej krízy a jej vplyv na ekonomiku a spoločnosť
Boris HOŠOFF a kolektív 2015 - Čítať
European perspectives of the Western Balkans countries
Afrim HOTI, Igor KOSÍR 2015 - Čítať

Family in the recovery process of an addicted client
Ľuba Pavelová 2015 - Čítať obsah

Kvalita a inovácie, riešené a neriešené príklady
Adriana Horníková - EEDA n.o. 2015

  Cena: 6,-€
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)


Medzinárodný vedecký zborník II.
Srbské rozvojové združenie 2015   |   Skrátená verzia tu

  Cena: 7,-€
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)


Kultúra bezpečnosti
APEIRON 2015

Monografia - Podiplomový inštitút ROVNO
Podhájska 2015

- Čítať monografiuCreativity And Positive Image In Educational Institutions
Vladimír Hagara – Eva Ružinská – Peter Jakúbek – Miroslav Paľun   |   Brno 2015

- Čítať monografiuRisk Substances In Woodworking Industry
2014

Finančné a sociálne aspekty dlhovej krízy z pohľadu ekonómie a práva
Zborník vedeckých statí z konferencie   |   Bratislava 18. 9. 2014

- Čítať zborník


Situácia v Ukrajine v kontexte medzinárodného práva
Zborník materiálov z medzinárodného okrúhleho stola   |   Kyjev, Ukrajina 10.-11. 6. 2014

- Čítať zborníkExtremismus a společnost
Barbora VERGRICHTOVÁ   |   2014


Economics, Management and Law
Rewieved scientific (non-conference) publication   |   Bački Petrovac 2013


- Čítať zborník


Kultura bezpieczeństwa
Zborník z konferencie SECURITY FORUM 2013   |   Poľsko 2013


- Čítať zborník


Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti (zborník z konferencie)
Prof. Ing. JOZEF STIERANKA, PhD.   |   Bratislava 2013


- Kúpiť cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)
Vysoké Tatry - Od povstania po oslobodenie
MARCEL MANIAK   |   Podhájska 2012   |   SKRÁTENÁ VERZIA


- Kúpiť cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Charakteristika a vyšetrovanie korupcie
ŠTEFAN KOČAN   |   Bratislava 2012


- Kúpiť cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)