Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Publikácie - učebnice, skriptá
Publikácie   |   Publikácie vydané agentúrou


Všetky učebnice a skriptá, ktoré Východoeurópska agentúra pre rozvoj n. o. svojou činnosťou vydala, nájdete v tejto sekcii. Publikácie sú vo formáte PDF.

Publikácií v archíve: 15

Kvalita a inovacie, riešené a neriešené príklady
Horníková   |   Podhájska 2015

  Cena: 10,-€
- Kúpiť skriptá cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Ekonomika, manažment, právo v Európskej únii
Ukrajina 2015

  Cena: 9,-€
- Kúpiť skriptá cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Manuál pre obce: ZÁKON O ZHROMAŽĎOVACOM PRÁVE
I. SVOBODA a kol.   |   Prešov 2014   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 9,-€
- Kúpiť skriptá cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Přehled organizace veřejné správy v České republice
I. SVOBODA, K. SCHELLE   |   Podhájska 2013   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 12,-€
- Kúpiť skriptá cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Právní úprava dědického práva v České republice
SCHELLE, SCHELLEOVÁ a kol.   |   Bratislava 2012   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 12,-€
- Kúpiť skriptá cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Přehled českého občanského práva procesního
SCHELLE, SCHELLEOVÁ   |   Bratislava 2012   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 12,-€
- Kúpiť skriptá cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

KORUPCIA - Právne a ekonomické aspekty
Podhájska 2012   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 13,-€
- Kúpiť skriptá cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Přehled českého obchodního práva
KAREL SCHELLE a kol.   |   Bratislava 2012   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 9,-€
- Kúpiť skriptá cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Přehled českého občanského práva
KAREL SCHELLE a kol.   |   Bratislava 2012   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 12,-€
- Kúpiť skriptá cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Organizace justice a právní služby v České republice
ILONA SCHELLEOVÁ   |   Bratislava 2012   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 11,-€
- Kúpiť skriptá cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Vývoj integračních a unifikačních snah v Evropě
K. SCHELLE, R. VESELÁ   |   Bratislava 2011   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 13,-€
- Kúpiť skriptá cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Historie českého ústavního práva
KAREL SCHELLE   |   Bratislava 2011   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 10,-€
- Kúpiť skriptá cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Stručný přehled organizace státního mechanismu České republiky
KAREL SCHELLE a kol.  |   Bratislava 2011   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU
  Cena: 9,-€
- Kúpiť skriptá cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Vývoj verejnej správy na území českých zemí a Slovenska
KAREL SCHELLE   |   Bratislava 2011   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU
  Cena: 14,-€
- Kúpiť skriptá cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte
EDUARD KAČÍK   |   Bratislava 2011   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU
  Akciová cena priamo od vydavateľa EEDA n.o.: 30,-€   Bežná cena: 40,-€
- Kúpiť skriptá cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)