Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Publikácie - zborníky, monografie
Publikácie   |   Publikácie vydané agentúrou


Všetky zborníky a monografie, ktoré Východoeurópska agentúra pre rozvoj n. o. svojou činnosťou vydala, nájdete v tejto sekcii. Publikácie sú vo formáte PDF.

Publikácií v archíve: 33

Scientific and methodological bases of regulatory support of economy’s ecologization
Podhájska 2017   |   Monografia   |   NÁHĽAD MONOGRAFIE
Medzinárodný náučný zborník III.
Srbské rozvojové združenie   |   Srbsko 2016

Eurointegrácia 2016
Ukrajina 2015   |   Zborník z konferencie   |   NÁHĽAD ZBORNÍKA

Copyright Protection On The Internet: Theory And Practice
Sopilko Iryna Mykolaivna   |   Podhájska 2015 STIAHNUŤ MONOGRAFIU
Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015
Podhájska 2015   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 13,-€
- Kúpiť zborník cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015 - Ľvov
Ľvov, Ukrajina 2015   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 13,-€
- Kúpiť zborník cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2014
Podhájska 2014   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 13,-€
- Kúpiť zborník cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Globalizácia a fenomén národnej kultúry
Podhájska 2014   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 13,-€
- Kúpiť zborník cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji - 5. ročník
Podhájska 2014   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU
  Cena: 11,-€
- Kúpiť zborník cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Marketing a marketingová komunikácia II.
Podhájska 2014   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 13,-€
- Kúpiť zborník cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Stratégie bezpečnostnej politikyv 21. storočí
Ukrajina 2013   |   STIAHNUŤ ZBORNÍK

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2013
Podhájska 2013   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 13,-€
- Kúpiť zborník cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji - 4. ročník
Podhájska 2013   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU
  Cena: 9,-€
- Kúpiť zborník cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Slovenská a Česká republika po dvadsiatich rokoch
Podhájska 2013   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 13,-€
- Kúpiť zborník cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Organizovaná kriminalita a korupcia
Ostrava 2013   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 13,-€
- Kúpiť zborník cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj unii
Srbsko 2012   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 13,-€
- Kúpiť zborník cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2012
Podhájska 2012   |   STIAHNUŤ SK   |   STIAHNUŤ EN

  Cena: 13,-€
- Kúpiť zborník cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji - 3. ročník
Podhájska 2012   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU
  Cena: 13,-€
- Kúpiť zborník cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

KORUPCIA - Právne a ekonomické aspekty
Podhájska 2012   |   STIAHNUŤ SKRÁTENÚ FORMU

  Cena: 13,-€
- Kúpiť zborník cez e-shop
- Kúpiť priamo od agentúry (kontaktujte nás)

NAJKONFERENCIA 2012 - Manažment v podnikoch a v zariadeniach cestovného ruchu v čase hospodárskeho útlmu a úloha verejného sektora v tejto situácii
Zborník z konferencie   |   3. - 4. máj 2012   |   STIAHNUŤ ZBORNÍK
Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji - 2. ročník
Zborník z konferencie   |   22. - 24. september 2011 (BETA verzia)   |   STIAHNUŤ ZBORNÍK
Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete
Zborník z konferencie   |   3. - 4. február 2011 (finálna verzia)   |   STIAHNUŤ ZBORNÍK
Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji
Zborník z konferencie   |   2. - 3. december 2010 (finálna verzia)   |   STIAHNUŤ ZBORNÍK
Health as a prerequisite for development of human potential
Merit of human potential in regional development
Analýza dôsledkov finančnej krízy a perspektívy ďalšieho vývoja na svetových trhoch
Zborník z konferencie   |   24. jún 2010 (finálna verzia)   |   STIAHNUŤ ZBORNÍK
Víno a človek
Zborník zo semináru   |   22. - 23. apríl 2010 (finálna verzia)   |   STIAHNUŤ ZBORNÍK
Globalizácia a kríza v svetovej ekonomike
GLOBALIZATION AND CRISES IN MODERN ECONOMY
Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ľudského potenciálu
Zborník zo semináru   |   21. - 22. január 2010 (finálna verzia)   |   STIAHNUŤ ZBORNÍK
Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji
Zborník z konferencie   |   1. - 2. december 2009 (finálna verzia)   |   STIAHNUŤ ZBORNÍK