Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2016
ROK 2016 // 8. - 9. decembra


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje vedeckú konferenciu pod názvom "BEZPEČNOSŤ, EXTRÉMIZMUS, TERORIZMUS 2016", ktorá sa uskutoční v dňoch 8. a 9. decembra 2016 v Podhájskej.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.