Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Security Forum III. Cracow 2014
ROK 2014 // 7. novembra   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje v spolupráci s poľskou Vysokou školou APEIRON medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom "SECURITY FORUM III. CRACOW 2014", ktorá sa uskutoční v dňa 7. novembra 2014 v Krakowe, Poľsko. Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu. .

DOKUMENTY