Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji (8. ročník)
ROK 2016 // 17. - 18. novembra


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom "Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji", ktorá sa uskutoční v dňoch 17. a 18. novembra 2016 v Podhájskej.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.





SLOVENSKY