Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Osvetový seminár
ROK 2014 // 26. septembra   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje "Osvetový seminár", ktorý sa uskutoční dňa 26. septembra 2014 v Smolníckej Hute.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na seminár.

SLOVENSKY
Pozvánka (.pdf)