Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus - Praha 2016
ROK 2016 // 22. - 24 SEPTEMBER   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje vedeckú konferenciu pod názvom "Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus - Praha 2016", ktorá sa uskutoční dňa 22. - 24. septembra 2016 v Prahe, Česká republika.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

POZVÁNKY
AKO PÍSAŤ PRÍSPEVOK ?