Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2014
ROK 2014 // 11. - 12. decembra   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravila vedeckú konferenciu pod názvom "BEZPEČNOSŤ, EXTRÉMIZMUS, TERORIZMUS 2014", ktorá sa uskutočnila v dňoch 11. a 12. decembra 2014 v Podhájskej.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

SLOVENSKY