Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Inovácie - ekonomika - ľudský kapitál
ROK 2016 // 8. - 10 JÚN   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje vedeckú konferenciu pod názvom "Inovácie - ekonomika - ľudský kapitál", ktorá sa uskutoční dňa 26. - 28. mája 2016 v Podhájskej.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

POZVÁNKY
Pozvánka (.pdf)
Prihláška (.doc)