Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Globalizácia a fenomén národnej kultúry
ROK 2014 // 30. - 31. októbra   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravila medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom "Globalizácia a fenomén národnej kultúry", ktorá sa uskutočnila v dňoch 30. a 31. októbra 2014 v Podhájskej.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

SLOVENSKY