Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji (5. ročník)
ROK 2014 // 16. - 17. októbra   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom "Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji", ktorá sa uskutoční v dňoch 16. a 17. októbra 2014 v Podhájskej.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

SLOVENSKY
Pozvánka (.pdf)
Prihláška (.doc)