Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2013
ROK 2013 // 12. - 13. decembra   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje vedeckú konferenciu pod názvom "BEZPEČNOSŤ, EXTRÉMIZMUS, TERORIZMUS 2013", ktorá sa uskutoční v dňoch 12. a 13. decembra 2013 v Podhájskej.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

SLOVENSKY