Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2012
ROK 2012 // 13. - 14. decembra   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravila v spolupráci s Požiarnotechnickým a expertíznym ústavom medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom "BEZPEČNOSŤ, EXTRÉMIZMUS, TERORIZMUS 2012", ktorá sa uskutočnila v dňoch 13. a 14. decembra 2012 v Podhájskej.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

DOKUMENTYPOZDRAVY


Sponzori