Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji (1. ročník)
ROK 2010 // 2. - 3. december   |   FOTOGALÉRIA

   Prešiel už takmer rok od prvej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. zorganizovala pod názvom „Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji“. Pre úspešnosť 0. ročníka tejto konferencie sa agentúra rozhodla usporiadať 1. ročník medzináriodnej vedeckej konferencie „Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji“, ktorý sa uskutočnil dňa 2. a 3. decembra 2010 v Podhájskej.

CIEĽOM KONFERENCIE BOLO:
 • Zistenie nových trendov v regionálnom rozvoji hľadanie optimálnych riešení v oblasti rozvoja a využitia ľudských zdrojov v regióne.
 • Analýza ekonomických a sociálnych aspektov hospodárskej krízy v dopadoch na regióny a regionálny rozvoj.
 • Vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov z oblasti regionálneho rozvoja a možnosti rozvoja ľudského potenciálu v regióne.


 • TÉMA KONFERENCIE:
  Medzinárodná konferencia „Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji“ bola zameraná na moderné prístupy k riadeniu a rozvoju regiónov a aktuálnym otázkam súvisiacich s využitím a rozvojom ľudského potenciálu ako nosného prvku regionálneho rozvoja.

  DOKUMENTY  Sponzori


  Týmto Vám ďakujeme za podporu!