Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji (9. ročník)
ROK 2017 // 9. - 10. novembra


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom "Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji", ktorá sa uskutoční v dňoch 9. a 10. novembra 2017 v Podhájskej.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.SLOVENSKY