Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Present and perspectives of prison pastoral care
ROK 2016 // 13. apríl   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje v spolupráci s Pastoral Council of the State Penitentiary Service of Ukraine vedeckú konferenciu pod názvom "Present and perspectives of prison pastoral care", ktorá sa uskutoční dňa 13. apríla 2016 v meste Kyiv, Ukrajina.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

ANGLICKY
Pozvánka EN (.pdf)
Pozvánka UA (.pdf)