Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015
ROK 2015 // 10. - 12. decembra   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravila vedeckú konferenciu pod názvom "BEZPEČNOSŤ, EXTRÉMIZMUS, TERORIZMUS 2015", ktorá sa uskutočnila v dňoch 10. a 12. decembra 2015 v Podhájskej.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

SLOVENSKY