Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Kvalita a efektivita v procese vzdelávania na policajnej škole
ROK 2014 // 28. - 30. mája   |  


Stredná Odborná Škola Policajného Zboru Košice pripravuje v spolupráci s Východoeurópskou agentúrou pre rozvoj n.o. medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom "Kvalita a efektivita v procese vzdelávania na policajnej škole", ktorá sa uskutoční v dňoch 28. a 30. mája 2014 v Košiciach.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
Pozvánka EN (.pdf)