Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji (4. ročník)
ROK 2013 // 21. - 22. novembra   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom "Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji", ktorá sa uskutoční v dňoch 21. a 22. novembra 2013 v Penzióne TERMÁL, Podhájska.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

SLOVENSKY