Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji (3. ročník)
ROK 2012 // 22. - 23. novembra   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravila 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom "Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji", ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. a 23. novembra 2012 v Penzióne TERMÁL, Podhájska.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.