Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


Security Forum II. Cracow 2013
ROK 2013 // 8. - 9. novembra   |  


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje v spolupráci s poľskou Vysokou školou APEIRON medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom "SECURITY FORUM II. CRACOW 2013", ktorá sa uskutoční v dňoch 8. a 9. novembra 2013 v Krakowe, Poľsko. Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu. .

DOKUMENTY