Naše nové publikácie

Facebook

Sponzoring
EXO hosting
Konferencie a semináre
Archív poriadaných akcií


The strategic potential of a state and territorial development
ROK 2017 // 3. - 4- október


Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje v spolupráci s ukrajinskými partnermi vedeckú konferenciu pod názvom "The strategic potential of a state and territorial development", ktorá sa uskutoční dňa 3. - 4. októbra 2017 v meste Mariupol, Ukrajina.
Viac informácií sa dozviete v Pozvánke na konferenciu.

SLOVENSKY
Pozvánka (.pdf)